Cele konkursu: 

- upowszechnianie wiedzy na temat rezerwatu Świdwie oraz patrona szkoły Jerzego Noskiewicza. 
- popularyzowanie twórczości poetyckiej,
- odkrywanie młodych talentów,
- zainteresowanie uczniów poezją,
- promocja szkoły,
- integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów i mieszkańcami Tanowa, którzy włączą się do konkursu,

Świdwie Sanctus REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

fax. 91 312 69 81

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl