KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z przetwarzaniem danych osobowych

DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO), informujemy, że

 

Administrator danych:

1.      Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo;

 

Inspektor danych osobowych:

2.      Mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:

 

ü  listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka;

ü  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

ü  telefonicznie: 500 071 091

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

3.      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, w następujących celach:

 

ü  wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obowiązków: prowadzenia dokumentacji, archiwizacyjnych, na podstawie obowiązującego prawa;

 

ü  zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,

 

ü  zapewnienia udziału w imprezach, konkursach i zawodach, promowania osiągnięć i umiejętności dziecka, w ramach publikacji w księgach pamiątkowych i archiwalnych, na tablicach informacyjnych lub w innych materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Administratora, na stronie www, na portalach społecznościowych Administratora oraz w przestrzeni publicznej, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,

 

ü  promowania działalności i pozytywnego wizerunku Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,

 

ü  zapewnienia bezpieczeństwa oraz w celu ochrony osób i mienia  zgodnie i na podstawie obowiązującego prawa;

 

ü  świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia, realizacji zadań z zakresu BHP, na podstawie obowiązującego prawa;

 

ü  realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności; Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami;

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

4.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

 

5.      Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa;

 

6.      W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia,   w dowolnym   momencie, składając odpowiednie oświadczenie w sekretariacie Administratora;

 

Okres przechowywania danych:

7.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wycofania przez Pani/Pana zgody oraz realizacji wymogów określonych w szczególnych przepisach prawa (np. wymogi archiwizacyjne, wymogi prawa oświatowego). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Inspektor ochrony danych;

 

Obowiązek podania danych:

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i umożliwia realizację naszych ustawowych zadań;

 

9.      Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak brak Pani/Pana zgody uniemożliwi realizację celu przetwarzania;

 

Odbiorcy danych

10.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: - nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; - podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

 

Inne informacje na temat przetwarzania danych

11.   W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pismo Ministra Edukacji Narodowej dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dostępności do podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i książek pomocniczych w roku szkolnym 2018/2019.

Pismo Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

Załącznik do pisma MEN

Miejski Ośrodek Kultury w Policach rusza z nową inicjatywą spektakli dla dzieci, które będą organizowane raz w miesiącu, w niedzielę bez handlu. 
Pierwsza edycja odbędzie się już 8.04

  • Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej od 18.02.2019  r. do 08.03.2019  r. (dotyczy nowych dzieci).
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 18.03.2019 r. godz. 13.00
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły  w postaci pisemnego oświadczenia od 18.03.2019 do 20.03.2019 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22.03.2019 r. o godz. 13.00  

 

Dokumenty do pobrania: 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji w roku szkolnym-2019-2020

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej w Tanowie

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zgłoszenie lub wniosek do szkoły dziecka z obwodu 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie do szkoły ucznia do klasy wyższej niż pierwsza

 

 

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija

życzy Dyrekcja wraz z pracownikami

Osoba, która ukończyła co najmniej 13 lat. Utworzenie konta z fałszywymi danymi stanowi naruszenie regulaminu. Dotyczy to także kont zarejestrowanych w imieniu osób, które nie ukończyły 13 lat.

www.800100100.pl ważne informacje na temat przeciwdziałaniu przemocy, cyberprzemocy.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

fax. 91 312 69 81

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl