Pośród tanowskich, pięknych lasów,
Ptasia rodzina zaśpiewała,
Że dożyliśmy wreszcie czasów,
Gdy nasza szkoła imię dostała.

Tutaj się chętnie wciąż uczymy,
A każdy z nas to dzielny chwat.
Wstydu nikomu nie przynosimy,
Życzymy szkole dalszych 100 lat.

Ref.: Ponad stuletni dzwon uderzył
I głosi radość wszystkim w koło, 
Że Patron nasz Noskiewicz Jerzy
Będzie przewodził naszą szkołą.

A wszystkie ptaki z rezerwatu
Jeziora Świdwiem nazwanego
I orzeł pełen majestatu
Wolnością cieszą oczy każdego

Nasi przodkowie mieli łuki
I na zwierzynę polowali
Gdyby dziś żyli to swe wnuki,
W tanowskie lasy by zabierali.

I choć odziani w niedzielną skórę
Do szkoły chodziłyby chętnie
Bo każdy Polak ma naturę
Że chce się uczyć nieprzeciętnie.
Ref.: Ponad stuletni dzwon uderzył
I głosi radość wszystkim w koło,
Że Patron nasz Noskiewicz Jerzy
Będzie przewodził naszą szkołą.

A wszystkie ptaki z rezerwatu,
Jeziora Świdwiem nazwanego,
I orzeł pełen majestatu,
Wolnością cieszą oczy każdego.

05.10.2018 r. -  Europejski Tydzień Kodowania w Tanowie z udziałem wiceministra edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

TVP 3 Szczecin - Telewizja Polska S.A.

03.06.2017 r. - Sołecki Dzień Dziecka

Dziennik Policki

19.05.2017 r. - Obchody 70 - lecia szkoły

Kuratorium Szczecin

głos szczeciński

Telewizja Police - Z życia gminy

21.03.2017 r. - 70 drzew na 70-lecie szkoły

telewizja Police

03.2017 - Akcje Rodzinne Czytanie i Mądra Szkoła czyta dzieciom

telewizja Police - infopolice

3.03.2017 r. - Otwarcie świetlicy szkolnej

telewizja Police - Z życia gminy

Internetowa Telewizja Regionalna iTV HB

Urząd Miejski w Policach

23.11.2016 - Limuzynką do Filharmonii

Filharmonia Szczecin

4.06.2016 - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Internetowa Telewizja Regionalna iTV HB

22.04.2016 - Spotkanie z Panią Moniką Marin

Telewizja Police

16.03.2016 - Spotkanie z zawodniczkami klubu Chemik Police

Chemik Police

Chemik Police

16.10.2015 r. - Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo - oddechowej

Wirtualne Police

29.06.2007 r. - Modernizacja szkoły

Urząd Miejski w Policach


"Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły,
 nie maja wprawdzie żadnych skrzydeł, 
 lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
 którzy są w potrzebie.
 Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń."
                                        Phil Bosmans

 Szkoła Podstawowa w Tanowie
im. Jerzego Noskiewicza -
rys historyczny Jana Matury 
z autorskiej książki „Tanowo wczoraj i dziś”
wydanej przez
Gminę Police w 2013 r.

  • Plakat
  • Lada
  • Środek
  • Góra
  • komputery
  • Czasopisma

Biblioteka szkolna
i Internetowe Centrum 
Informacji Multimedialnej
Biblioteka czynna:
 
Poniedziałek 8:00-12:30; 13:30-14:30; 15:30-17:00
Wtorek  8:00-14:30
Środa 8:00-12:30
Czwartek 7:30-14:00 - Dzień techniczny
Piątek 8:00-12:30

  • Sekretariat 1
  • Sekretariat 2

Specjalista ds. ogólnoszkolnych:
Sylwia Rudniak
Kierownik administracyjno-gospodarczy:
Aneta Kurzawska
Sekretariat czynny:
 
 
Poniedziałek 8:00-14:00
Wtorek  8:00-14:00
Środa 8:00-14:00
Czwartek 8:00- 14:00
Piątek 8:00-14:00

Świetlica otwarta jest

w dniach pracy szkoły

od poniedziałku do piątku w godzinach: 

06:30-17:00

Menu w miesiącu marzec 2020 roku

 

 

 

Statut szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Program wychowawczo - profilaktyczny

Program profilaktyczno -wychowawczy harmonogram na rok szkolny 2017/2018

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Procedura odbioru dzieci ze szkoły

Procedura opieki nad uczniami dojeżdżającymi

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Procedura postępowania w sytuacjach agresywnego zachowania

Procedura pracy z uczniem zdolnym

Procedura postępowanie nauczycieli w przypadku ucieczki ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych

Procedura postępowania w przypadku brak kontaktu z rodzicami ucznia

Procedura postępowanie nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Procedura postępowania w sytuacji palenie papierosów przez ucznia na terenie szkoły

Procedura w sprawie dostosowania wymagań programowych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników

Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia podręczników

Regulamin konkurs kuratoryjnego

Regulamin Rady Pedagogicznej

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły

Wniosek o wymianę legitymacji szkolnej

Podkategorie

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl