Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2a

Klasa 2b

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7a

Klasa 7b

Klasa 8a

Klasa 8b

 

Dzwonki:

Nr Godziny
1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:50 - 11:35
5. 11:45 - 12:25
6. 12:45 - 13:30
7. 13:45 - 14:30
8. 14:40 - 15:25
9 15:35 - 16:20

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2020/21

 
L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Dzień Sala Godzina
1          
2          
3          
5          
6          
7          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          

 

7-14 września 2020 r. Zebrania z rodzicami
16-20 listopada 2020 r. Spotkania trójstronne
10 grudnia 2020 r. Konsultacje  z Rodzicami
15-19 marca 2021 r. Spotkania trójstronne
6 maja 2021 r. Spotkania  z Rodzicami
15 czerwca 2021 r. Zebranie z rodzicamiSerdecznie zapraszamy do udziału.

 

Kalendarium roku szkolnego  2021/2022

 Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2021 r., a kończą 24 czerwca 2022 roku.

  1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

            I półrocze:    1 września 2021 – 28 stycznia 2022

            II półrocze:   14 lutego 2022 – 24 czerwca 2022

 

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

14 -15 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami

14 października 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej.

październik 2021 r.

„Pasowanie dzisiaj mam i zaśpiewam ładnie wam” – PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH  .

10 listopada 2021 r.

Szkolne  Święto Niepodległości

15-17 listopada 2021r.

Spotkania trójstronne

24- 31  grudnia  2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

do 21 stycznia 2022 r.

Klasyfikacja śródroczna - wystawianie ocen śródrocznych

27 styczeń 2022r.

Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze

27 styczeń 2022r.

Zebranie z Rodzicami – podsumowanie pracy w

I półroczu

28 stycznia 2022 r.

Apel podsumowujący I półrocze

31 stycznia – 12 lutego  2022 r.

Ferie zimowe

28-30 marca 2022 r.

Spotkania trójstronne

14-19 kwietnia 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

11 maja 2022r. 

Wpisanie zagrożeń z poszczególnych przedmiotów (ocena „1”,nieklasyfikowanie) oraz przewidywanej ocenie nagannej z zachowania

29 kwietnia 2022 r.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji

3 Maja

12 maja 2022 r.

Konsultacje dla Rodziców

24-26 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

 do 6 czerwca 2022 r.

Wystawienie przewidywanej rocznej przedmiotowej ocenie klasyfikacyjnej oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

7 czerwca 2022r.

Zebranie z rodzicami – przekazanie na informacji

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z zachowania

 10 czerwca 2022r.

Termin klasyfikacji rocznej

14 czerwca 2022 r.

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2021/2022

13-15 czerwca 2022r.

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

22 czerwca 2022 r.

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

8 lipca 2022r.

Termin przekazania szkołom wyników  i zaświadczeń

24 czerwca – 31 sierpnia
2022

FERIE LETNIE

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
12 listopada 2021, 7 stycznia 2022, 2 maja 2022, 17 czerwca 2022

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl