Kalendarium roku szkolnego  2021/2022

 Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2021 r., a kończą 24 czerwca 2022 roku.

  1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

            I półrocze:    1 września 2021 – 28 stycznia 2022

            II półrocze:   14 lutego 2022 – 24 czerwca 2022

 

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

14 -15 września 2021 r.

Zebrania z rodzicami

14 października 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej.

październik 2021 r.

„Pasowanie dzisiaj mam i zaśpiewam ładnie wam” – PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH  .

10 listopada 2021 r.

Szkolne  Święto Niepodległości

15-17 listopada 2021r.

Spotkania trójstronne

24- 31  grudnia  2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

do 21 stycznia 2022 r.

Klasyfikacja śródroczna - wystawianie ocen śródrocznych

27 styczeń 2022r.

Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze

27 styczeń 2022r.

Zebranie z Rodzicami – podsumowanie pracy w

I półroczu

28 stycznia 2022 r.

Apel podsumowujący I półrocze

31 stycznia – 12 lutego  2022 r.

Ferie zimowe

28-30 marca 2022 r.

Spotkania trójstronne

14-19 kwietnia 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

11 maja 2022r. 

Wpisanie zagrożeń z poszczególnych przedmiotów (ocena „1”,nieklasyfikowanie) oraz przewidywanej ocenie nagannej z zachowania

29 kwietnia 2022 r.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji

3 Maja

12 maja 2022 r.

Konsultacje dla Rodziców

24-26 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

 do 6 czerwca 2022 r.

Wystawienie przewidywanej rocznej przedmiotowej ocenie klasyfikacyjnej oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

7 czerwca 2022r.

Zebranie z rodzicami – przekazanie na informacji

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z zachowania

 10 czerwca 2022r.

Termin klasyfikacji rocznej

14 czerwca 2022 r.

Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2021/2022

13-15 czerwca 2022r.

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy

22 czerwca 2022 r.

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

8 lipca 2022r.

Termin przekazania szkołom wyników  i zaświadczeń

24 czerwca – 31 sierpnia
2022

FERIE LETNIE

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
12 listopada 2021, 7 stycznia 2022, 2 maja 2022, 17 czerwca 2022

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl