Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2019/20

 
L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Dzień Sala Godzina
1  Agnieszka Łabecka zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl. 5a i 5b  wtorek    13:45 - 14:40
2  Agnieszka Łabecka  zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl. 6  środa    13:45 - 14:40
3  Agnieszka Kryzan zajęcia wyrównawcze z języka polskiego      
5  Agnieszka Kryzan  zajęcia korekcyjno - kompensacyjne      
6  Agnieszka Kryzan  zajęcia rozwijające kompetencje emocjnalno - społeczne      
7  Agnieszka Kryzan  koło przedmiotowe - przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego      
9  Ewa Stygar zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. 4,5,6 czwartek co 2 tygodnie 14 14:40 - 15:25
10  Ewa Stygar zajęcia wyrównawcze  z matematyki dla kl. 7,6 środa co 2 tygodnie 14 7:10 - 7:55
11  Ewa Stygar zajęcia z uczniem zdolnym - matematyka czwartek 14 7:10 - 7:55
12  Dorota Błaszczyk  koło teatralne kl. 2 - 6 środa biblioteka 13:30 - 15:20
13  Elżbieta Stawińska etyka kl. 1-3 czwartki    12:50- 13:35
14   Elżbieta Stawińska  zajęcia wyrównawcze kl.1  piątek    11:40- 12:25
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl