UWAGA!

Sprawdzian dotyczy uczniów klas VI, którzy złożyli deklarację przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, sprawdzian odbędzie się z zachowaniem środków bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym dniu:

 • Do sprawdzianu przystępują wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.
 • Uczeń nie może przyjść na sprawdzian, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Jeśli uczeń jest chory lub z innych powodów losowych nie może przystąpić w tym dniu do sprawdzianu, to – po uzgodnieniu z rodzicami - zostanie wyznaczony inny termin sprawdzianu lub uczeń przystąpi do sprawdzianu w terminie uzupełniającym (podanym w zarządzeniu burmistrza) 13 lipca o godz. 10.00.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami :
 1. WEJŚCIE OD STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY   : uczniowie piszący sprawdzian w sali  37
 2. GŁÓWNE WEJŚCIE DO SZKOŁY : uczniowie piszący w sali 16 i 31 ;
 • Na drzwiach przed każdym wejściem do szkoły będą umieszczone listy uczniów zdających w odpowiednich salach. Poniżej znajduje się wykaz uczniów, przystępujących do sprawdzianu w poszczególnych salach.
 • Uczniowie przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce, mają zasłonięte usta i nos do czasu zajęcia miejsca w sali. Podczas sprawdzianu mogą zdjąć maseczkę lub przyłbicę, ale mogą też mieć nadal założoną osłonę na usta i nos.
 • Uczniowie nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania - podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek, itp.
 • Na sprawdzianie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopis lub pióro. Nie wolno pożyczać przyborów od innych uczniów. W wyjątkowych sytuacjach szkoła zapewni zapasowe przybory, które będą poddane wcześniejszej dezynfekcji.
 • W salach, gdzie będzie odbywał się sprawdzian, obowiązywać będą zasady: min. 1,5m odstępu pomiędzy stolikami.
 • Uczniowie po wejściu do sali zajmują wskazane miejsca według zasady: 1 uczeń – 1 stolik (nie będzie losowania numerków).
 • W drodze do i ze szkoły uczniowie zasłaniają usta i nos i zachowują dystans społeczny min. 2m.
 • Uczniowie po zakończeniu sprawdzianu wychodzą z sali pojedynczo, nie grupując się, zachowując dystans min. 2m; mają zasłonięte usta i nos.

 

Test kompetencji językowych sala 16
TK 01 Kacper Konieczny
TK 02 Krystian Lampowski
TK 03 Piotr Wierzchowski
TK 04 Maja Olek
TK 05 Aleksandra Życka
TK 06 Michał Chałustowski
TK 07 Alan Maciejewski

 

Test kompetencji językowych sala 31
TK 08 Katarzyna Abramowicz
TK 09 Damian Grześkowiak
TK 10 Miłosz Kulewski
TK 11 Jakub Borowski
TK 12 Jakub Prymaczuk
TK 13 Julia Bojanowska
TK 14 Szymon Świdurski

 

Test kompetencji językowych sala 37
TK 15 Marcel Ławniuk
TK 16 Filip Rajchowiak
TK 17 Dawid Łowiński
TK 18 Tomasz Gmitrzuk
TK 19 Szymon Małaczek
TK 20 Hubert Cecot
TK 21 Aleks Sadkowski

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl