1. Podręczniki szkolne zwracamy w terminie od 19.06. do 25.06. 2020r.
2. Podręczniki zwracane są w określone dni i godziny według harmonogramu umieszczonego poniżej.
3. Przychodzicie na określoną godzinę w zależności od numeru w dzienniku.
4. W celu uniknięcia grupowania się osób odstępy czasowe między uczniami będą wynosiły 10 minut.
5. Wchodzicie do szkoły zewnętrznym wejściem z tyłu biblioteki, od strony pracowni komputerowej. Podręczniki będą przyjmowane w przedsionku biblioteki z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych,
6. Uczeń dokonujący zwrotu powinien być w maseczce i rękawiczkach ochronnych.
7. W sytuacji, gdy uczeń z różnych ważnych powodów nie będzie mógł przyjść w wyznaczonym terminie, dopuszcza się przyniesienie przez niego podręczników w kartonie lub reklamówce.
a) dołączona do tego musi być kartka z: dokładnym spisem podręczników, imieniem, nazwiskiem ucznia, klasą i nr telefonu do rodzica oraz adresem e-mail.
6. W tym samym dniu, bezpośrednio po oddaniu kompletu podręczników, uczeń udaje się na korytarz szkolny, gdzie w obecności wychowawcy porządkuje swoją szafkę i rozlicza się z kluczyka u Pani woźnej.

Harmonogram zwrotu podręczników:
19.06. piątek
- klasa 4 – godz. 8.00- 10.00 - według listy w dzienniku
- klasa 5a – godz. 10.00 – 13.00 – według listy w dzienniku
22.06. poniedziałek
- klasa 5b – godz. 8.30 – 11.00 – według listy w dzienniku
- klasa 6a – godz. 11.00 – 14.00 – według listy w dzienniku
23.06. wtorek
- klasa 6b – godz. 8.30- 11.00- według listy w dzienniku
- klasa 7 – godz. 11. 00 – 14.00 – według listy w dzienniku
24.06. środa
- klasa 8 – 8.00 -13.30 - według listy w dzienniku
25.00. czwartek – tylko uczniowie, którzy z ważnych powodów nie mogli zwrócić podręczników w wyżej wyznaczonym terminie.

Pozdrawiam serdecznie
Dorota Błaszczyk

Procedury stworzone zostały w celu sprawnego i bezpiecznego zwrotu podręczników i innych materiałów bibliotecznych.
 
I Dotyczy pracy bibliotekarza.
 1. Nauczyciel bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
 2. Przy wejściu do biblioteki znajduje się płyn dezynfekujący.
 3. Zachowana jest bezpieczna odległość między uczniem, rodzicem i współpracownikami ok. 2m.
 4. Pomieszczenie biblioteki nieklimatyzowanej wietrzone jest kilkakrotnie w czasie jej użytkowania.
 5. Wykonywane jest regularne dezynfekowanie powierzchni wspólnych (myszki, klawiatury, klamki, drzwi wejściowe, blaty itp.)
II Dotyczy wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych.
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie zwrócone materiały biblioteczne.
 2. Okres kwarantanny dla materiałów bibliotecznych z okładką plastikową wynosi 72 godz., natomiast z okładka papierową 24 godz.
 3. Po przyjęciu materiałów bibliotecznych od użytkownika bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje skrzynkę, w której znajdowały się zbiory.
 4. Przyjęte materiały biblioteczne odkładane są w wydzielone miejsce, opatrzone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczeń do zakończenia kwarantanny dla danego zbioru.
 5. Uczniowie chcący wypożyczyć lub zwrócić materiały biblioteczne zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu z nauczycielem bibliotekarzem (Librus, Teams) w celu ustalenia terminu zwrotu /wypożyczenia , aby uniknąć grupowania się osób.
 6. Uczniowie zwracający/ wypożyczający materiały wchodzą :
  1. w Tanowie zewnętrznym wejściem z tyłu biblioteki, od strony pracowni komputerowej. Materiały biblioteczne  będą przyjmowane lub wydawane w przedsionku biblioteki  z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych, z zachowaniem wyżej wymienionych procedur
  2. w Pilchowie od strony placu zabaw, pierwszym wejściem, od strony parkingu ( nie wejściem głównym). Materiały będą przyjmowane lub wydawane przy ustawionej do tego celu ławce po przekroczeniu progu szkoły z zachowaniem wyżej wymienionych procedur.
 III Procedury zwrotu podręczników
 1. Podręczniki szkolne uczniowie są zobowiązani zwrócić w ustalonym terminie:
  1. w szkole w Tanowie od 19.06 – 25.06.2020 r.
  2. w szkole w Pilchowie od 19.06 – 25.06. 2020 r.
 2. Bibliotekarz przez dziennik elektroniczny informuje uczniów i rodziców o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników zgodnie z regulaminem.
 3. Bibliotekarz powiadamia o terminie zwrotu podręczników oraz o możliwości ich odkupienia lub zapłacenia za nie.
 4. Podręczniki zwracane są w określone dni i godziny według harmonogramu:
  • każdy uczeń /rodzic otrzyma informację o dacie i godzinie zwrotu podręczników,
  • w celu uniknięcia grupowania się osób, odstępy czasowe będą wynosiły 10 minut ,
  • uczniowie przychodzą klasami w wyznaczonym dniu wg numerów w dzienniku co 10 minut.
 5. Uczniowie zwracający podręczniki  przychodzą :
  1. w Tanowie zewnętrznym wejściem z tyłu biblioteki, od strony pracowni komputerowej. Podręczniki będą przyjmowane w przedsionku biblioteki  z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych,
  2. w Pilchowie od strony placu zabaw, pierwszym wejściem, od strony parkingu ( nie wejściem głównym). Materiały będą przyjmowane lub wydawane przy ustawionej do tego celu ławce po przekroczeniu progu szkoły z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.
 6. Uczeń/ rodzic dokonujący zwrotu powinien być w maseczce i rękawiczkach ochronnych.
 7. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza osobne miejsce składowania podręczników i oznacza je datą zwrotu.
 8. Zwracane podręczniki uczeń/ rodzic podpisuje własnym długopisem na przygotowanej przez bibliotekarza liście.
 9. W sytuacji gdy uczeń/ rodzic z różnych, ważnych powodów nie będzie mógł przyjść w wyznaczonym terminie, dopuszcza się przyniesienie przez  niego podręczników w kartonie lub reklamówce:
  1. dołączona do tego musi być kartka z: dokładnym spisem podręczników,  imieniem, nazwiskiem ucznia, klasą i nr telefonu do rodzica oraz adresem e-mail.
  2. po upływie kwarantanny zwróconych w kartonie czy reklamówce podręczników, bibliotekarz oceni ich stan techniczny. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku podręcznika, rodzic zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany ( nr konta znajduje się na stronie internetowej szkoły, zaś ceny podręczników- na stronie danego wydawnictwa).

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl