Pedagog szkolny

Pedagog szkolny- Agnieszka Grodnicka

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, policja, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny, placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ! 

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem? 

Najczęściej poruszane problemy to:
– brak umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych
– trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych
– trudności w nauce
– brak akceptacji przez grupę rówieśniczą
– kłopoty osobiste i rodzinne
– niska samoocena
Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. Przyjdź. postaram się pomóc.

Godziny pracy
Pedagoga Szkolnego i Pedagoga Specjalnego
Agnieszki Grodnickiej

DzieńGodziny
Poniedziałek7:30 - 11:30 pedagog
Wtorek7:30 - 14:30 pedagog specjalny
Środa8:00 - 8:45 pedagog
10:50-13:05 pedagog
Czwartek7:30-14:30 pedagog
PiątekPilchowo
7:30 - 11:00 pedagog specjalny