Pedagog szkolny, pedagog specjalny i logopeda

Pedagog specjalny- Małgorzata Stawarz

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, policja, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny, placówki opiekuńczo – wychowawcze).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ! 

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem? 

Najczęściej poruszane problemy to:
– brak umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych
– trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych
– trudności w nauce
– brak akceptacji przez grupę rówieśniczą
– kłopoty osobiste i rodzinne
– niska samoocena
Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:
• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. Przyjdź. postaram się pomóc.

Godziny pracy
Pedagoga Specjalnego Małgorzaty Stawarz

Dzień Godziny
Poniedziałek
7.40-14.40
7.40-8.40 rewalidacja
8.40-10.40 pedagog
10.40-11.40 rewalidacja
11.40-12.40 rewalidacja
12.40-14.40 pedagog specjalny
Wtorek
8.00-14.30
8.00-10.00 pedagog specjalny
10.00-12.40 pedagog
12.45-14.30 logopeda
Środa
8.00-12.00
8.00-12.00 pedagog
Czwartek
8.00-12.40
8.00-9.00 pedagog specjalny
9.00-11.40 pedagog
11.40-12.40 rewalidacja
Piątek
7.40-12.30
7.40-8.40 rewalidacja
8.40-9.40 pedagog
9.40-10.40 rewalidacja
10.40-11.30 pedagog
11.30-12.30 pedagog specjalny