Historia szkoły

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Tanowie:

1947-1952
Józef Paź
1952-1982
Stanisłąw Filipiak
1982-1987
Wiesław Piotrowski
1987-1991
Mirosława Brakoniecka
1991-1998
Piotr Wójcik
1996-1997
p.o. Bożena Pomorska
1998 - 2013
Alicja Szyndlarewicz
od 2013
Agnieszka Freitag

Historia Szkoły

Na podstawie autorskiej książki Jana Matury „Tanowo wczoraj i dziś” wydanej przez Gminę Police w 2013 r.

1897
Powstanie szkoły

Od początku istnienia budynek przy ulicy Szczecińskiej 31 posiadał przeznaczenie szkolne, edukacyjne. W 1897 r. po uroczystości otwarcia przekazano obiekt nauczycielom i uczniom. Na pamiątkę tego zdarzenia w szczycie fasady umieszczono rok budowy szkoły. 

1947
Rozpoczęcie szkoły w Tanowie

    Po II wojnie światowej naczelnym zadaniem polskiej administracji stało się uruchomienie szkół. W Tanowie placówka powstała w 1947 r. Jej pierwszy kierownik Józef Paź wraz z innymi zajął się organizacją rozruchu  szkoły i rozpoczął systematyczną edukację dzieci osadników. Klasy były liczne, stąd naukę prowadzono na zmiany.

1963
Remonty obiektu

Przez lata istnienia szkoła podlegała modernizacjom i remontom. Między innymi dotacje Powiatowej Rady Narodowej pozwoliły na remont obiektu. Ponieważ szkoła była za ciasna, w 1963 r. władze gminy wyasygnowały fundusze na dokończenie kapitalnego remontu placówki. Do budynku starej szkoły dobudowano nową część, w której na parterze urządzono salkę gimnastyczną o powierzchni zaledwie 81 m kw. Na I piętrze znajdowały się dwie izby lekcyjne. Toalety stały obok szkoły. Opodal placówki wyasfaltowano przyszkolne sportowe boisko.

1963
Rozwój

W 1992 r. w szkole uczyło się 168 uczniów, w tym blisko 30 dzieci z tanowskiego Domu Dziecka. Uczyło ich 13 nauczycieli. Najstarsza stażem Janina Czarniecka pracowała w tanowskiej placówce od 1955 r., a Krystyna Ławniuk od 1957 r. Dzięki funduszom z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na początku lat 90. XX w. w miejsce przestarzałej kotłowni zakupiono dwa nowoczesne piece na olej opałowy.

1994
Przejęcie przez samorząd lokalny

01.01.1994 r. szkoły podstawowe podobnie jak wcześniej przedszkola zostały przejęte przez samorządy lokalne. Gmina Police skierowała  znaczne środki finansowe na remonty, modernizacje placówek szkolnych. W Tanowie przeprowadzono remont podłóg, modernizację klatki schodowej i malowanie obiektu, rozbudowę szkoły o nową część. Mieściły się w niej szatnie dla uczniów, toalety, pomieszczenie dla woźnej i pokój nauczycielski.

1999
Szeroko zakrojona rozbudowa

Ważnym wydarzeniem w życiu placówki była jej szeroko zakrojona rozbudowa. Rozpoczęto ją 01.03.1999 r., by 1 września następnego roku oddać do dyspozycji nowe skrzydło o powierzchni 1.400 m kw. W skład nowego kompleksu wchodzi parking, drogi dojazdowe, chodniki, zieleńce, 2 boiska z 3 - torową bieżnią. Nowe skrzydło mieści hol wejściowy, 4 sale lekcyjne z zapleczem, węzeł sanitarny, salę gimnastyczną z oddzielnym wejściem, siłownię, szatnie, łazienki. Szkoła posiada własną biologiczną oczyszczalnię ścieków. Renowacji poddano także stary obiekt szkolny. Wymieniono okna, udoskonalono klatki schodowe, strych. Koszt rozbudowy szkoły wyniósł blisko 6 mln. zł. Wykonawcą generalnym inwestycji było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego 2 S.A. ze Szczecina.

W wyniku rozbudowy zmodernizowana została biblioteka. Urządzono ją w byłej sali gimnastycznej. Obecnie biblioteka dysponuje ogromną ilością książek, lektur dla uczniów i dorosłych. 

1999
Reformy i stan szkoły

W wyniku reformy od 1999 r. dotychczasowa szkoła 8 - klasowa, stała się 6 - klasową. Uczęszczają do niej uczniowie z Tanowa, Zalesia, Podbrzezia, Żółtewa, Bartoszewa, Starego Leśna, Trzeszczyna, Węgornika. W chwili obecnej (stan z grudnia 2016 r.) uczy w niej 17 nauczycieli, zaś do szkoły uczęszcza 149 uczniów. 

1999
Nadanie imienia

Ważnym wydarzeniem w historii placówki było nadanie szkole imienia Jerzego Noskiewicza - przyrodnika, ornitologa, twórcy Rezerwatu „Świdwie”. 29.08.2006 r. Rada Miejska podjęła stosowną w tym zakresie uchwałę, a 14 października tego roku, w Dniu Edukacji Narodowej w szkole odbyła się uroczystość nadania imienia z udziałem władz miasta i gminy. Wyświetlono film o patronie, Rezerwacie „Świdwie”, były występy dzieci, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, liczne prezentacje dokonań szkoły i jej uczniów. Złożono kwiaty na grobie patrona oraz w Stacji Ornitologicznej w Bolkowie. W uroczystości wzięła udział wdowa po Jerzym Noskiewiczu, od tamtego momentu częsty gość szkoły Janina Starobrzańska - Noskiewicz.

2001
Zmiana zasięgu działalności

Szkoła przez lata zmieniała zasięg swej działalności: od etapu szkoły zbiorczej poprzez ograniczenia rejonu do pobliskich puszczańskich wsi, po ustanowienie od 01.09.2001 r. szkoły filialnej ze swoją filią w Pilchowie.

Trwa!
Szkoła w lokalnej społeczności

 Jednym z zadań szkoły jest inspirowanie lokalnej społeczności do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska. W placówce organizowane są spotkania, imprezy, wystawy, prezentacje. Z sali gimnastycznej korzystają grupy sportowe z terenu Tanowa. W szkole działają koła zainteresowań: plastyczne, polonistyczne, matematyczne, sportowe, przyrodnicze, teatralne.

Co roku nowe!
Sukcesy

Wśród licznych sukcesów tanowskiej szkoły jest trzykrotny udział grupy teatralnej w przeglądzie wojewódzkim w Świdwinie, nagrody i wyróżnienia w przeglądach powiatowych: recytatorskich, teatralnych. Największe sukcesy osiągają sportowcy. W połowie lat 90. XX w. szkolni sportowcy rozpoczęli systematyczną rywalizację w Międzyszkolnej Lidze Przełajowej, skupiającej szkoły z terenu gminy, Powiatu Polickiego, Szczecina i innych miast pomorskich. Biegi rozgrywane są jesienią i wiosną. Tanowscy biegacze i biegaczki wielokrotnie zdobywali czołowe miejsca drużynowo: I miejsce - 2008, II miejsce - 2005, III miejsca w latach 2006 - 2007, 2010 – 2011, 2014 – 2016.

Cały czas!
Jeszcze więcej sukcesów

Także w czwartkach lekkoatletycznych szkoła wygrała drużynowo w 2008 r., II miejsce zajęła w 2005 r., a III miejsca w latach 2007, 2008 i 2010. Liczne grupy uczniów wyjeżdżały na ogólnopolskie finały czwartków do Warszawy zdobywając tam 3 medale.  W 2006 r. Magdalena Jasińska zdobyła złoty medal w biegu na 600 m. Julia Kurowska była druga w sprincie, na 60 m. W rok później Emanuela Adamczyk przybiegła na metę biegu na 600 m na III miejscu zdobywając brązowy medal czwartków. Wspomniana Magdalena Jasińska  w 2006 r. wystartowała w I Europejskich Czwartkach Lekkoatletycznych zwyciężając w biegu na 600 m! Starty w obu imprezach sprawiają, że o szkole z Tanowa jest głośno. Odnotowaliśmy też sukcesy w grach zespołowych - piłce siatkowej - dwukrotne mistrzostwo gminy i powiatu chłopców - 2010 i 2011, piłce nożnej na szczeblu powiatu - III miejsce - 2007. W 1998 r. tenisiści stołowi zwyciężyli w turnieju gminnym i wystartowali w finale wojewódzkim zajmując VIII miejsce. Do dziś w turniejach zwyciężają i czołowe miejsca zajmują piłkarze nożni.

2017
70-lecie szkoły

W 2017 r. szkoła świętowała 70 – lecie istnienia jako placówki polskiej. Uroczystości odbyły się w maju 2017 r.