Rada Rodziców Pilchowo

Przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Filialnej im. Jerzego Noskiewicza w Pilchowie

Skład prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

Szanowni Rodzice,

Składka na RR w Pilchowie w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 120 zł za jedno dziecko, 180 zł za dwoje dzieci, 200 zł za trójkę i więcej dzieci. W przypadku, kiedy jedno dziecko uczęszcza do szkoły w Pilchowie a drugie w Tanowie , składkę po 90 zł należy wpłacić na konto każdej z Rady Rodziców ( Pilchowo 90 zł i Tanowo 90 zł) numer konta bez zmian.

Wpłaty proszę dokonać na rachunek Rady Rodziców w PKO BP:

70 1020 4795 0000 9102 0276 8539

Pieniądze zostaną przeznaczone na:

– organizację zabaw i konkursów

– organizację imprez, m.in. Dzień Dziecka, Święto Dyni, bal karnawałowy

– pasowanie Pierwszoklasistów i Przedszkolaków

– pożegnanie Absolwentów

– nagrody na zakończenie roku

– wsparcie Samorządu Uczniowskiego

Zapraszamy oczywiście wszystkich Rodziców do współpracy i dzielenia się swoimi pomysłami z Radą Rodziców!

Dokumenty