Rada Rodziców Tanowo

Przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie

Skład prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

Szanowni Rodzice,

Składka na RR w Tanowie w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 120 zł na pierwsze dziecko, 60 zł na drugie dziecko, za kolejne dzieci składka nie jest wymagana. W przypadku, kiedy jedno dziecko uczęszcza do szkoły w Pilchowie a drugie w Tanowie , składkę po 90 zł należy wpłacić na konto każdej z Rady Rodziców ( Pilchowo 90 zł i Tanowo 90 zł) numer konta bez zmian.

Wpłaty proszę dokonać na rachunek Rady Rodziców w PKO BP:

64 1240 3943 1111 0011 1884 5406

 

Pieniądze zostaną przeznaczone na:

– organizację zabaw i konkursów

– organizację imprez, m.in. Dzień Dziecka, Święto Dyni, bal karnawałowy

– pasowanie Pierwszoklasistów i Przedszkolaków

– pożegnanie Absolwentów

– nagrody na zakończenie roku

– wsparcie Samorządu Uczniowskiego

Zapraszamy oczywiście wszystkich Rodziców do współpracy i dzielenia się swoimi pomysłami z Radą Rodziców!