Psycholog szkolny

Psycholog szkolny - Patrycja Lutkiewicz

Patrycja Lutkiewicz- psycholog, psychoterapeuta, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe między innymi w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i fundacjach. Od kilku lat prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną pracując indywidualnie z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Zapraszamy do kontaktu

"Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy . Najszlachetniejsza przyjemność to radość zrozumienia”              

Zadaniem psychologa szkolnego jest  wspieranie dzieci i młodzieży w procesie edukacji i rozwoju we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami w szkole. Psycholog szkolny ma pomagać w adaptacji dziecka w szkole, zarówno w obszarze wymagań edukacyjnych i ich indywidualizacji, jak i w życiu społeczności klasy i szkoły. Psycholog ma służyć pomocą uczniom i nauczycielom w określaniu mocnych stron, obszarów trudności i sposobów radzenia sobie z nimi, tak by edukacja wspierała naturalna potrzebę zdobywania umiejętności i kontaktów z rówieśnikami. Szczególną wagę przywiązuje do sfery emocjonalnej oraz motywacyjnej.  

Cele te realizuje poprzez indywidualne rozmowy, indywidualne i grupowe wsparcie w sytuacjach doświadczania trudności, psychoedukację w klasach, zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności społeczne, poradnictwo, a także współprace z rodzicami, nauczycielami i specjalistami szkoły  w indywidualnych rozmowach i spotkaniach zespołów wychowawczych. Psycholog współuczestniczy w opracowaniu i realizacji programu wychowawczego szkoły, a także w zespołach do spraw pomocy psycho-pedagogicznej dla ucznia. 

Godziny pracy
Psychologa Szkolnego

Dzień Godziny Szkoła
Wtorek9:00 - 12:00 Pilchowo
Czwartek12:00 - 15:00 Tanowo
Piątek8:30 - 13:30 Tanowo