Rada Rodziców Tanowo

Przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie

Skład prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców SP w Tanowie ustaliła wysokość składki rocznej na poziomie:

100 zł – składka na radę rodziców

50 zł – drugie i kolejne dziecko

Wpłaty proszę dokonać na rachunek Rady Rodziców w PKO BP:

64 1240 3943 1111 0011 1884 5406

 

Pieniądze zostaną przeznaczone na:

– organizację zabaw i konkursów

– organizację imprez, m.in. Dzień Dziecka, Święto Dyni, bal karnawałowy

– pasowanie Pierwszoklasistów i Przedszkolaków

– pożegnanie Absolwentów

– nagrody na zakończenie roku

– wsparcie Samorządu Uczniowskiego

Zapraszamy oczywiście wszystkich Rodziców do współpracy i dzielenia się swoimi pomysłami z Radą Rodziców!