Pismo Ministra Edukacji Narodowej dotyczące zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dostępności do podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i książek pomocniczych w roku szkolnym 2018/2019.

Pismo Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

Załącznik do pisma MEN

Miejski Ośrodek Kultury w Policach rusza z nową inicjatywą spektakli dla dzieci, które będą organizowane raz w miesiącu, w niedzielę bez handlu. 
Pierwsza edycja odbędzie się już 8.04

  • Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej od 18.02.2019  r. do 08.03.2019  r. (dotyczy nowych dzieci).
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 18.03.2019 r. godz. 13.00
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły  w postaci pisemnego oświadczenia od 18.03.2019 do 20.03.2019 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22.03.2019 r. o godz. 13.00  

 

Dokumenty do pobrania: 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji w roku szkolnym-2019-2020

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej w Tanowie

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zgłoszenie lub wniosek do szkoły dziecka z obwodu 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie do szkoły ucznia do klasy wyższej niż pierwsza

 

 

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija

życzy Dyrekcja wraz z pracownikami

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

fax. 91 312 69 81

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl