REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  • Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej od 02.03.2020 r. do 20.03.2020 r. (dotyczy nowych dzieci)
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 30.03.2020 r. godz. 13.00
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły  w postaci pisemnego oświadczenia od 30.03.2020 r. do 01.04.2020 r.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 03.04.2020 r. o godz. 13.00

 

Dokumenty do pobrania: 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji w roku szkolnym-2020-2021

Zarządzenie Burmistrza w sprawie naboru do oddziałów dwujęzycznych

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej w Tanowie

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Zgłoszenie lub wniosek do szkoły dziecka z obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie do szkoły ucznia do klasy wyższej niż pierwsza

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji uczniów

WNIOSEK RODZICÓW o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły

 

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl