Podsumowanie działalności Szkolnego Wolontariatu , za rok szkolny 2020/2021:

 

Akcje Wolontariuszy SP Tanowo , w roku szkolnym 2020/2021:

 

-Międzynarodowy Dzień Kropki! SP Tanowo;

-29 września -Światowy Dzień Serca- Wolontariusze SP Tanowo;

-BohaterON -włączamy się do akcji Wolontariusze SP Tanowo;

-Podkręcamy Korkomanię!!!-SP Tanowo;

-Dzień , bez Dnia :) -dla UŚMIECHU- Wolontariusze SP Tanowa;

-Ku Pamięci -Wolontariusze SP Tanowo;

-Akcja -Pomagamy zwierzętom na zimę ;

-Pomoc dla Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami ze Szczecina;

-Międzynarodowy Dzień Wolontariusza -5 grudnia 2020r.;

-Urodzinowa zbiórka pieniędzy Kamila na rzecz Paczka dla Bohatera;

-Zbiórka odzieży dla Domu Samotnej Matki w Karwowie;

-Wolontariusze SP Tanowo , w ten Świąteczny Czas... –kartka dla nieznajomego.

-Świąteczne prezenty dla Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie;

-Akcje Misyjne na rzecz dzieci w Afryce- ,, Włóczkersi''; ,, Kamerun Pomagamy''; ,, Kup Pan szczotkę”;

- Akcja -Pierwszaki dla Zwierzaków z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie;

- Korkomania ;

- Dzień Ziemi – zadbaj o Swoją Planetę;

- Wielkanocne wsparcie dla Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie;

- Akcja ,, Pola nadziei '' - Promocja Szkolnego Wolontariatu w środowisku lokalnym;

- Wsparcie dla ,, Bohaterskiej Ingi”.

 

Za każdą okazaną dobroć, za miłe słowo , za każdy gest,

wsparcie -Serdecznie Dziękujemy !

 

 Zaczynamy Wakacje ! Na odpoczynek i regenerację czas!

Nie zapominamy jednak o szerzeniu dobra i niesieniu pomocy. 

 

  Pozdrawiamy , Wolontariusze SP Tanowo

Pięknie się kłaniamy i do przynoszenia cebulek żonkili zapraszamy!

Kolejny raz Wolontariusze SP Tanowo organizują zbiórkę cebulek żonkili. Będą one zasadzone przy Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie.

,, Pola nadziei" to piękna akcja ! Na jesień zasadzone cebulki , wiosną dają piękne kwiaty. Pieniądze ze sprzedaży kwiatów zostają wpłacane na rzecz Hospicjum w Tanowie .

Choć w niewielki sposób możemy pomóc przebywającym w placówce chorym.

Akcja trwa od 1.10.-15.10.20r. W przedsionku wejścia głównego szkoły, wystawiony jest pojemnik na cebulki. Liczymy na Wasze Dobre Serca ...

Cebulka + Serce = Piękny Wiosenny Kwiat :)

Wolontariusze SP Tanowo

********

Drodzy !

Podkęcamy Korkomanię - mamy dla Kogo. Od dzisiaj oprócz Gabrysi , która czeka na korki , czekają również bliźniacy Norbert i Wiktor. Chłopcy urodzili się w połowie ciąży , ważyli zaledwie 500 gram. Od 5 lat walczą o lepszą jakość swojego życia. Też jak Gabrysia potrzebują pieniążków na rehabilitację.

Jak możemy pomóc ! Oczywiście przynosząc nakrętki ! Zostawiając w zawiązanej torebce przy pomieszczeniu p.woźnej.

Pamiętajcie , zbierając nakrętki , dajemy szansę naszym kolegom i koleżance , na lepsze jutro... .

Podkręcamy Korkomanię ! Bijemy rekordy - dla Gabrysi , Norberta i Wiktora... .

Informacje o osobach ,którym pomagamy znajdują się na drzwiach wejściowych do szkoły... .

Buziaki , szkolni Korkomaniacy !

Kochani!

Jak co roku włączamy się do promowania Akcji Ogólnopolskiej "BohaterON",mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.
Kiedyś były to wysyłane przez uczniów kartki do żyjących Powstańców,Bohaterów walk. Dzisiaj on-line możecie przesłać kartkę z osobiście napisanymi życzeniami. Ci ludzie są żyjącymi świadkami historii. To na ich ręce możecie złożyć podziękowania za Wolną Ojczyznę.

Niech piękne życzenia, podziękowania pokażą ,że ich walka miała sens.

Mamy za co dziękować! Żyjemy w Wolnej Polsce!

Wejdźcie zatem na stronę "BohaterON"-tam znajdziesz kartki i krótką instrukcję.

Zachęcamy do... .

Wolontariusze SP Tanowo

******

Pięknie się kłaniamy! Do akcji "Nakrętki plastikowe "- Zapraszamy!

Przynoście w woreczkach zawiązanych , nakrętki plastikowe.
Zostaną one przekazane rodzicom Gabrysi.
Gabrysia jest dzieckiem niesłyszącym, po obustronnym wszczepieniu implantów ślimakowych. Nakrętki pomogą jej w rehabilitacji słuchu i mowy.

Nakretki przekazujemy w szkole p. Mieci, bądź kładziemy w przejściu do holu szkoły.

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

Pomagamy ! To nie takie trudne !

Wolontariusze SP Tanowo

****

15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki!

Wolontariusze SP Tanowo proszą o założenie dnia 15 września ubrań w kropki... Niech kolorowa kropka zagości w naszej szkole!

A kropkowe zestawy ubrań pokażą Jacy jesteśmy pomysłowi , kreatywni...

Nie dajmy się Nudzie!
Kropkowiczów do Zabawy zapraszamy!

Wolontariusze SP Tanowo

*******

Pięknie Witamy -Wolontariat SP Tanowo!

Drogie Dzieci, jeżeli chcecie być Wolontariuszami nieść pomoc, wsparcie słabszym, potrzebującym.
Jesteście wrażliwi na słabość, niemoc. Bezinteresownie poświęcicie swój czas na rzecz innych -Zapraszamy ! Takich jak Wy potrzebujemy! Pamiętajcie- Radość Innych Naszą Siłą!

Chcesz -zgłoś się do swojego Wychowawcy , zapisz sie na listę do dnia 15.09.20r.

Otrzymasz 16.09.-zgodę do podpisania dla rodziców (możesz być w wolontariacie tylko za zgodą rodzica).

Do 20.09.20r. -przynieś podpisany dokument do Wychowawcy.


Po 20 września zaplanujemy spotkanie -o czym dowiesz się -ogłoszenia dziennik librus.


Buziaki Dzieciaki:)

Wolontariusze SP Tanowo

 

WOLONTARIUSZE SP TANOWO – II SEMESTR

 

Niby mały Gest , a jakże wielką przybiera MOC. Kiedy widzimy na swej drodze : słabego, chorego, starszego człowieka , niewinnego -jak dziecko w Afryce, nie tylko człowieka- też bezbronne zwierzę . Ta siła gestów ,działań Wolontariuszy SP Tanowo - przybrała MOC ,o której usłyszała nie tylko społeczność szkolna, okoliczna, ale również nasz kraj i Świat... .

 To Oni:

- byli Organizatorami tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szkole Podstawowej w Tanowie;

- zorganizowali Akcję Misyjną – SP Tanowo dla Dzieci z Kenii;

- kwestowali w szkole ,żeby zebrać pieniądze na zakup cegiełek- na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie;

- podjęli działania w celu sprzedaży Kartek Wielkanocnych na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda- wspierającego dzieci z niepełnosprawnością ruchową;

- dokończyli przed pandemią akcję -,, Pola nadziei” - pieniądze zostały wpłacone na rzecz -Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie;

- organizowali akcje nawołujące do pomocy , w czasie pandemii, osobom starszym , chorym;

- byli inicjatorami akcji ,, Kartka Urodzinowa dla Pana Henryka Filipskiego”- w 100 rocznicę Urodzin. Akcja on-line.

 

Oni Są i Będą - obyśmy zawsze spotykali na swej drodze Ludzi, o tak Wielkim Sercu, z tak Pięknym Gestem, mających taką MOC.

 

,, Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą , gdy drugim radość w niedoli przynoszą “ .

Adam Asnyk

 

Koniec roku szkolnego, to czas podsumowań! Nic dodać , gdy zerkniemy na Naszą pomoc , pracę, w roku szkolnym 2019/2020.

 

To My! Daliśmy Radę!

 

To dzięki temu, że wśród Nas , Uczniów, Pracowników SP Tanowo, jest tak wiele osób, które chcą nieść POMOC innym.

 

Drodzy Wolontariusze !

 

Za Waszą Pracę i Zaangażowanie Nieocenione, które są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych.

Za to, że rozumiecie istotę Wolontariatu- czyli bezinteresowność, bez poklasku, czy uznania...

 

Serdecznie Dziękujemy

za Całoroczną Współpracę

 

Opiekunowie Wolontariatu SP Tanowo

p.Lidia Dzięcioł i p.Agnieszka Malicka

 

 

Wolontariat Szkolny - działania w I semestrze

roku szkolnego 2019/2020.

 

Główne założenia Wolontariatu SP Tanowo.

 

Motto:

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                                              Jan Paweł II

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4. Szkolny Zespół  Wolontariatu jest inicjatywą dzieci, młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II. Struktura

1. Szkolny Zespół  Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

2. Członkami Zespołu każdy uczeń , który respektuje zasady.

3. Opiekunem Zespołu zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

III. Cele i sposoby działania

1. Celem Zespołu Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Celem Zespołu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznymi wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

7. Promocja idei wolontariatu w szkole.

8. Zespół Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

9. Miejscem organizacji i działania Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Przedszkolnymi im.Jerzego Noskiewicza w Tanowie.

10. Zespół Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.

IV. Nagradzanie wolontariuszy

 Formy nagradzania:

·        wyrażenie uznania słownego,

·        pochwała na forum szkoły,

·        umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,

·        wręczanie listów pochwalnych i dyplomów

·        zaznaczenie zasług , zaangażowania  Wolontariusza na świadectwie szkolnym.

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

V. Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole   i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych  z jego posługą.

5. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.

6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu.

7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy

8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

VI. Obowiązki wolontariusza

1.  Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu

3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie

jak:

·        zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

·        zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

·        zasada troski o los słabszych

·        zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

·        zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

VII. Działalność informacyjna

·        strona internetowa Szkolnego Wolontariatu

·        informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła  Wolontariatu

·        plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia                            w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas          i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

Nasi Wolontariusze SP Tanowo:

Kl.Va

Sara Rynowiecka

Maciej Staniszewski

Hanna Kawałko

Iga Gabska

Wiktoria Moczko

Marta Strzelecka

Klaudiusz Kraiński

Lidia Siemiątkowska

Martyna Mizgier

 

Kl.VIa

Michalina Wojciechowska

 

Kl.VIb

Damian Grześkowiak

 

Kl.VII

Elżbieta Malicka

Maja Bajdek

Maja Górska

Stanisław Jakubowski

Michał Dziarnowski

 

Kl.VIII

Magda Daum

Alicja Daum

Oliwia Wójcik

Maja Zych

Roksana Czarnecka

Wojciech Maciaszek

Magdalena Rutkowska

Dominik Małaczek

Weronika Bassara

 

Opiekunowie : Lidia Dzięcioł, Agnieszka Malicka

 

Nasze działania :

- Opracowanie planu działania na rok 2019/2020.

- Październik Miesiącem Dobroci dla Zwierząt .


 

- Zbiórka nakrętek dla chorej Zuzi.

- Uczniowska sieć wsparcia.

 

- Wolontariusze SP Tanowo dla Matek i Dzieci z Karwowa.

- Akcja misyjna -środki opatrunkowe dla szpitala w Afryce.   Pomoc afrykańskim dzieciom.

- Ciekawe prezentacje prowadzone przez Wolontariuszkę Agnieszkę w kl.I-III.

„Psy ras małych”.

-"Pola nadziei"- wspieranie Hospicjum w Tanowie.

   


 

- 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 

- "Słodka Paczka dla Dzieciaczka".

- Działania na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda  (w górę serca).

 

- Logo szkolnego Wolontariatu w SP Tanowo.

 

 

 

- Wojewódzki  Konkurs  Misyjny - " Pod Skrzydłami Dobrego Anioła" .

- Kartki świąteczne dla chorych z Hospicjum w Tanowie.

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-słodki tydzień.

- Kartki świąteczne i prezenty dla Osób Samotnych z Tanowa.

Przed Nami Nowy Rok , nowe działania, nowe siły... Dołącz do Nas... Czekamy na każdego, kto chce pomagać... .

Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością – jeśli mamy odwagę je realizować”.

 

 Walt Disney

Wolontariusze SP Tanowo

 


KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie

ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo,

Zachodniopomorskie, Polska

tel. 91 312 66 24

NIP: 851 31 17 912

sekretariat@sptanowo.pl