Sprawozdania za 2019 rok

Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok Bilans_2019.fr3_Pobierz Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok RZiS_2019.fr3_Pobierz Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2019 rok FJ_2019.fr3_Pobierz Informacja dodatkowa za 2019 rok Informacja-dodatkowa-SPJNPobierz

Sprawozdania za 2018 rok

Bilans jednostki budżetowej za 2018 rok BILANS-2018.fr3_Pobierz Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok RZiS-2018.fr3_Pobierz Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 rok ZESTAWIENIE-ZMIAN-FUNDUSZU-2018.fr3_Pobierz Informacja dodatkowa za 2018 rok INFORMACJA-DODATKOWAPobierz Informacja dodatkowa za 2018 rok – tabela INFORMACJA-DODATKOWA-tabelaPobierz Wyłączenia dla jednostek SP Tanowo 2018 rok wyłączenia-dla-jednostek-SP-Tanowo-2018Pobierz