Konkurs „Redewendungen in Bildern – Körperteile”

Konkurs „Redewendungen in Bildern – Körperteile” (Idiomy w obrazach – części ciała) został rozstrzygnięty. Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu idiomu niemieckiego w formie ilustracji. W ocenie były brane pod uwagę: pomysłowość/oryginalność, trafność przedstawienia znaczenia idiomu, poprawność językowa oraz staranność wykonania/estetyka.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce w kategorii klas 1-3: Julia Sadowska kl. 2a
I miejsce w kategorii klas 4-8: Klaudiusz Kraiński kl. 8b

Wyróżnienie otrzymuje Marcel Kowalski kl. 1b

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i drobne upominki.