Konkurs Rodzinny na stworzenie książeczki 3D

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka w szkole, w Pilchowie.

2.Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów ze swoimi rodzinami.

3.Tekst w książeczce powinien być dostarczony w wybranej formie:

– napisany odręcznie, z odręcznymi rysunkami ,

– w formie wydruku komputerowego na kartce A4, czcionka Times New Roman,

rozmiar 14, odstęp 1,5 .

4. W książeczce nie mogą być używane wulgaryzmy, ani treści, które zachęcają czytelników do nienawiści i czynienia niewłaściwych rzeczy.

5. Książeczka powinna zawierać dodatki z papieru sztywniejszego, odpowiednio pozaginane i wklejone w ten sposób, by po jej otworzeniu mogły stanąć na karcie książki przed czytelnikiem, czyli dawać wrażenie 3D.

6. Komisja będzie brała pod uwagę estetykę pracy, jakość wykonania dodatków 3D oraz treść.

7. Książeczki przyjmuje Biblioteka szkolna do dnia 15 grudnia 2022 r.

8. Książeczka powinna zawierać imię i nazwisko głównego autora oraz dopisek np.: Jan Kowalski z klasy 5d wraz z rodziną” oraz tytuł książeczki.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed Świętami Bożego Narodzenia. Przewidziane są nagrody.

Przykładowe książeczki 3D wystawione są do obejrzenia na wystawie w Bibliotece szkolnej w Pilchowie.

Zapraszam do obejrzenia wystawy i wzięcia udziału w konkursie!

Małgorzata Pysiewicz

Bibliotekarz