PROJEKT EDUKACYJNY W 5A

Uczniowie klasy 5a zakończyli pracę nad projektem na podstawie lektury pt. „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnara. To pierwsze takie przedsięwzięcie. Zadania były zróżnicowane, oparte na treści książki, ale też wymagające samodzielnego poszukiwania informacji i wykazania się pomysłowością. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w działania, których efekty zaprezentowane zostały na forum klasy.  

https://www.youtube.com/watch?v=Etj6wP-P8ws