Przekazanie Kartek Świątecznych dla Hospicjum przez kl. 1a ze SP w Tanowie

Klasa 1a z Tanowa w imieniu wolontariatu szkolnego przekazała kartki Świąteczne wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej z Tanowa i Pilchowa podopiecznym Hospicjum w Tanowie.
Kartki zostały wykonane przez uczniów starszych haftem matematycznym w ramach lekcji matematyki oraz przez dzieci młodsze w ramach zajęć Świetlicy Szkolnej.
Dzieci z kl.1a wystąpiły z małym koncertem kolęd i własnoręcznie wykonanymi zimowymi obrazkami.
Dzielenie się Świąteczną nadzieją i dziecięcą radością uczy młode pokolenie wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka tak ważnej w kształtowaniu przyszłych dorosłych.
Wszystkim z tego miejsca
życzymy Świąt wypełnionych wzajemną życzliwością i zrozumieniem,
wewnętrznym spokojem i radością przebywania z drugim człowiekiem.

Koło Wolontariatu wraz z dziećmi i pracownikami Szkoły w Tanowie i Pilchowie