Sadzenie żonkili przez przedszkolaki na akcje „Pola nadziei”