Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców SP w Pilchowie ustaliła wysokość składki rocznej na poziomie:

100 zł – składka za jedno dziecko

160 zł – składka za dwójkę dzieci

180 zł – składka za trójkę i więcej dzieci

Wpłaty proszę dokonać na rachunek Rady Rodziców w PKO BP:

70 1020 4795 0000 9102 0276 8539

Pieniądze zostaną przeznaczone na:

– organizację zabaw i konkursów

– organizację imprez, m.in. Dzień Dziecka, Święto Dyni, bal karnawałowy

– pasowanie Pierwszoklasistów i Przedszkolaków

– pożegnanie Absolwentów

– nagrody na zakończenie roku

– wsparcie Samorządu Uczniowskiego

Zapraszamy oczywiście wszystkich Rodziców do współpracy i dzielenia się swoimi pomysłami z Radą Rodziców!