Wandalizm na terenie szkoły

Na terenie naszej szkoły coraz częściej dochodzi do różnych aktów dewastacji mienia. Tym razem zostało zniszczone ogrodzenie.  Nie pozostajemy obojętni na takie zachowanie. Informujemy, że teren szkoły jest monitorowany  i w  przypadku, gdy akty wandalizmu będą się powtarzały, będziemy korzystać z wszystkich dostępnych środków  prawnych, by sprawcy zostali ukarani. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie zauważonych aktów wandalizmu. W ten sposób możemy zapobiec kolejnym zniszczeniom.
 Zgodnie z art. 288 Kodeksu Karnego , uszkodzenie i niszczenie mienia jest czynem zabronionym, który w zależności od wartości mienia, jest traktowany jako wykroczenie lub przestępstwo.

Izabela Litwicka