Zarządzenie Burmistrza Polic w sprawie ustalenia terminów w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych

Zarządzenie nr 396/2023 Burmistrza Polic z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia terminów w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Police w roku szkolnym 2023/2024 wraz z decyzją Dyrektora.