Żegnaj Janku

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 19 sierpnia 2022 roku odszedł nasz przyjaciel Jan Matura. Składamy wyrazy najgłębszego współczucia najbliższym Janka.
Dyrektor, grono pedagogiczne i pracownicy SP Tanowo