Zgłoszenia do świetlicy na rok szkolny 2023/24

Drodzy Rodzice,

do dnia 25 sierpnia 2023 roku należy złożyć w sekretariacie szkoły Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/24 ( do pobrania ze strony internetowej szkoły  ) .

Jednoczenie informujemy ,że do do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy – sptanowo.pl