POLICKI BUDŻET OBYWATELSKI-PROJEKT NR 5

Szanowni Państwo!

do tegorocznej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023,

 nasza placówka zgłosiła projekt pod nazwą

„Bezpieczny plac aktywności fizycznej” na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej projektu, został on dopuszczony do głosowania i teraz liczymy na Państwa zaangażowanie i wsparcie !

Nasza szkoła stara się o uzyskania środków na budowę innowacyjnego placu zabaw, który będzie alternatywą dla tradycyjnych form spędzania czasu na świeżym powietrzu przez dzieci oraz mieszkańców Tanowa.

Aby uzyskać takie wsparcie, mieszkańcy Gminy Police muszą oddać jak największą liczbę głosów na nasz projekt.

Państwo również możecie to zrobić!

Ze szczegółami projektu można zapoznać się klikając w link poniżej, a wizualizacja dostępna jest na dole wpisu:

„Bezpieczny plac aktywności fizycznej” na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie. (budzet-obywatelski.org)

Krótka instrukcja jak zagłosować:

 1. Głosowanie mieszkańców na zadania z listy trwa od 1 do 15 lutego 2023 roku.
 2. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Police, z tym że mieszkańcy którzy nie ukończyli 13 roku życia, głosują za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Głosujemy na projekt nr 5   „Bezpieczny plac aktywności fizycznej” na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie.
 4. Głosowanie odbywa się bezpośrednio albo elektronicznie.
 5. Głosowanie przeprowadza się poprzez:
 6. przekazanie karty do głosowania w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach,
 7. wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Policki Budżet Obywatelski (budzet-obywatelski.org)
 8. Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego poprzez dowolne rozdysponowanie pomiędzy wybrane projekty 5 punktów.
 9. Każdy mieszkaniec może złożyć maksymalnie jedną kartę do głosowania. Złożenie jednej karty oznacza:
 10. przekazanie jej osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach,
 11. jednokrotne wypełnienie, aktywnego formularza na stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Policki Budżet Obywatelski (budzet-obywatelski.org)
 12. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdą propozycję zadań na liście oraz ustaleniu dwóch odrębnych rankingów propozycji zadań w kolejności od zadania, które otrzymało największą ilość punktów.

Serdecznie zachęcamy Państwa

do głosowania na nasz projekt nr 5.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Wizualizacja Projektu