RODO – Kandydaci do pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacji Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy:W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy: AdministratorAdministratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza […]

RODO – Przetargi – Oferenci

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODMIOTÓW I OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁW POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ W PROCESIE WYBORU OFERENTA. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy: Informacje dotyczące administratora danychAdministratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty w postępowaniu przetargowym, […]

RODO – Kontrahenci

KLAUZULA INFORMACYJNA, W ZWIĄZKU Z ZAWIERANIEM I REALIZACJĄ UMÓW Z KONTRAHENTAMI. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy: Informacje dotyczące administratora danychAdministratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, jest Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w […]

RODO – dzieci, rodzice, opiekunowie

KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z przetwarzaniem danych osobowych DZIECI, RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO), informujemy, żeAdministrator danych: Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie, ul. Szczecińska 31, 72-004 Tanowo; Inspektor […]